Unikátní know how produktů INTERSignal:

 • Využíváme COTS komponenty s úrovní bezpečnosti SIL 4 dle CENELEC.
 • Dodáváme vám řešení s otevřenou architekturou. Počítají s možností budoucích úprav s nízkými dodatečnými náklady.
 • Naše portfolio se snadno přizpůsobí tomu, co přesně potřebujete. 100% bezpečnost a spolehlivost je pro nás na prvním místě, ať hledáte komplexní řešení s náročnými prvky nebo jednoduchý systém.
 • Softwarové nástroje INTERSignal vám po proškolení umožní samostatně realizovat změny ve svých systémech, aniž byste ohrozili 100% bezpečnost. Ušetříte na krocích, které zvládnete udělat sami.
 • S pomocí COTS prvků snižujeme náklady na zabezpečení o více než 1/3 v průběhu životního cyklu.

Na tradiční technologie jsme zapracovali moderní prvky s nejvyšší úrovní bezpečnosti SIL 4.

ProES

Plně elektronické staniční
zabezpečovací zařízení

 • Elektronické interface pro napojení venkovních prvků
 • Základem je safety PLC HIMA
 • Zajištěna bezpečnost SIL4
 • Podpora víceoperátorského pracoviště
 • Integrované traťové zabezpečovací zařízení

ProEH

Hybridní staniční
zabezpečovací zařízení

 • Napojení na venkovní prvky pomocí interface ze stávajícího reléového SZZ
 • Umožňuje kombinovat stávající interface s elektronickým interface
 • Ideální pro postupný přechod od reléového SZZ k elektronickému SZZ
 • Základem je safety PLC HIMA
 • Zajištěná bezpečnost SIL4
 • Podpora víceoperátorského pracoviště
 • Integrované traťové zabezpečovací zařízen

ProEN

Nástavba nad reléovými staničními
zabezpečovacími zařízeními

 • Napojení na různé typy staničních zabezpečovacích zařízení
 • Základem je safety PLC HIMA
 • Úroveň bezpečnosti SIL4
 • Podpora víceoperátorského pracoviště
 • Integrované traťové zabezpečovací zařízení

ProES

Plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení

 • Základem je safety PLC HIMA
 • Zajištěna bezpečnost SIL4
 • Umožňuje napojení na různé
  typy venkovních prvků
 • Podpora víceoperátorského
  pracoviště
 • Integrované traťové
  zabezpečovací zařízení

Architektura systému:

Popis systému

PROES je plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení, které je určeno jak pro vlečky, tak i pro státní dráhy.

Srdcem systému je safety PLC HIMA v různém provedení, které zajišťuje bezpečnost na úrovni SIL4. HIMA jako běžně dostupný COTS prostředek umožňuje provozovateli snížit znatelným způsobem pořizovací náklady i náklady na údržbu po celou dobu plánované živostnosti systému.

Vazba na venkovní prvky je zajištěna různými typy interface. Vhodnou volbou interface je možné zajistit vazbu na venkovní prvky různých dodavatelů, anebo uspořit náklady využitím existujících reléových interface.

Systém může být vybaven integrovaným traťovým souhlasem, jehož část je umístěna v sousední stanici.

Systém může být ovládán z jednoho anebo více operátorských pracovišť. Každé operátorské pracoviště je vybaveno vizualizačním počítačem VPC s odpovídajícím počtem monitorů.

Všechny bezpečné operace jsou řešeny prostřednictvím safety PLC HIMA, které může být v případě zvýšených požadavků na dostupnost také plně zdvojené. Bezpečnost je zajištěna na úrovni SIL4. Pro připojení vnějších prvků lze využít elektronické anebo reléové interface. To umožňuje připojení prakticky libovolného venkovního prvku od libovolného výrobce.

Pro napojení na sousední systémy je možné použít datové vazby. V případě použití integrovaného traťového souhlasu se do sousední stanice instalují moduly vzdálených IN/OUT (RIO).

Systém může být volitelně vybaven servisním počítačem SPC, který poskytuje kyberneticky bezpečné datové propojení PROES s vnější (veřejnou anebo podnikovou) datovou sítí, prostřednictvím které je možné předávat informace o provozních datech anebo přijímat data v předem definovaném rozsahu (např. číslo vlaku).

ProEH

Elektronické hybridní staniční zabezpečovací zařízení

 • Základem je safety PLC HIMA
 • Zajištěna bezpečnost SIL4
 • Umožňuje napojení na různé
  typy venkovních prvků
 • Podpora víceoperátorského
  pracoviště
 • Integrované traťové
  zabezpečovací zařízení

Architektura systému:

Popis systému

PROEH je elektronické hybridní staniční zabezpečovací zařízení, které je určeno jak pro vlečky, tak i pro státní dráhy. Srdcem systému je safety PLC HIMA v různém provedení, které zajišťuje bezpečnost na úrovni SIL4. HIMA jako běžně dostupný COTS prostředek umožňuje provozovateli snížit znatelným způsobem pořizovací náklady i náklady na údržbu po celou dobu plánované životnosti systému.

Vazba na venkovní prvky je zajištěna ve většině případů existujícími reléovými bloky, instalace je tedy výhodná tam, kde je již existující reléové zabezpečovací zařízení, případně jsou k dispozici vyzískané reléové interface.

V reléových blocích se zachová pouze vazba na venkovní prvky, logika systému je ale intergována do HIMA. Toto řešení umožňuje snížit provozovateli vstupní náklady na pořízení elektronického stavědla a umožňuje také následnou postupnou výměnu reléových bloků za elektronické interface. Systém může být vybaven integrovaným traťovým souhlasem, jehož část je umístěna v sousední stanici.

Systém může být ovládán z jednoho anebo více operátorských pracovišť. Každé operátorské pracoviště je vybaveno vizualizačním počítačem VPC s odpovídajícím počtem monitorů. Všechny bezpečné operace jsou řešeny prostřednictvím safety PLC HIMA, které může být v případě zvýšených požadavků na dostupnost také plně zdvojené. Bezpečnost je zajištěna na úrovni SIL4.

Pro připojení venkovních prvků jsou ve většině případů použity existující reléové bloky, případně reléové bloky vyzískané z jiných staveb. To umožňuje nasazení plně elektronické části na existující reléové zabezpečovací zařízení a provádět v budoucnu postupně jeho upgrade. Pro napojení na sousední systémy je možné použít datové vazby. V případě použití integrovaného traťového souhlasu se do sousední stanice instalují moduly vzdálených IN/OUT (RIO).

Systém může být volitelně vybaven servisním počítačem SPC, který poskytuje kyberneticky bezpečné datové propojení PROEH s vnější (veřejnou anebo podnikovou) datovou sítí, prostřednictvím které je možné předávat informace o provozních datech anebo přijímat data v předem definovaném rozsahu (např. číslo vlaku).

ProEN

Elektronická nástavba nad existující staniční zabezpečovací zařízení

 • Základem je safety PLC HIMA
 • Úroveň bezpečnosti SIL4
 • Umožňuje napojení na různé typy staničních zabezpečovacích zařízení
 • Podpora víceoperátorského pracoviště
 • Integrované traťové zabezpečovací zařízení

Architektura systému:

Popis systému

PROEN je elektronická nástavba nad existující staniční zabezpečovací zařízení.

Systém je postaven na safety PLC HIMA, které zajišťuje bezpečnost na úrovni SIL4. HIMA jako běžně dostupný COTS prostředek umožňuje provozovateli významně snížit pořizovací náklady i náklady na údržbu po celou dobu plánované živostnosti systému.

Vazba na staniční zabezpečovací zařízení je zajištěna prostřednictvím interface, který je vždy konstruován na míru konkrétnímu staničnímu zabezpečovacímu zařízení. Systém může být vybaven integrovaným traťovým souhlasem, jehož část je umístěna v sousední stanici.

K systému PROEN může být připojeno pomocí datové vazby i traťové zabezpečovací zařízení PROET.

Systém může být ovládán z jednoho anebo více operátorských pracovišť. Každé operátorské pracoviště je vybaveno vizualizačním počítačem VPC s odpovídajícím počtem monitorů.

Systém realizuje plnou náhradu za existující ovládací pult, navíc doplňuje původní funkčnost také o nové funkce, jako je např. zajištění ochranné dráhy, elektronické bezpečnostní štítky, blokování stavění jízdních cest přes vyloučené prvky apod. Všechny bezpečné operace jsou řešeny prostřednictvím safety PLC HIMA, pro standardní funkce je použito PLC Simatic řady S7.

Bezpečnost funkcí, spojených s evidovanou obsluhou, je zajištěna na úrovni SIL4. Pro napojení na sousední systémy je možné použít datové vazby. V případě použití integrovaného traťového souhlasu se do sousední stanice instalují moduly vzdálených IN/OUT (RIO).

Systém může být volitelně vybaven servisním počítačem SPC, který poskytuje kyberneticky bezpečné datové propojení PROEN s vnější (veřejnou anebo podnikovou) datovou sítí, prostřednictvím které je možné předávat informace o provozních datech anebo přijímat data v předem definovaném rozsahu (např. číslo vlaku).

© Copyright - Intersignal